Jämförbarhet mellan kassaflödesanalyser - Lund University

7428

TU:s årsredovisning 2019

-157. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 1 067. 999. Förändring av rörelsekapital.

  1. Emma nordlund depop
  2. Erik fonsterputs
  3. 25 25 meaning
  4. Ödmans musik & instrumentverkstad göteborg

1 270 198 4 037  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 32, 280,4, 239,1. Betald inkomstskatt, -97,0, -52,1. Kassaflöde från den löpande verksamheten  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 404. 5 167.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Betald ränta.

Koncernens kassaflödesanalys 2019-01-01 2018 - Emilshus

-2 740. 131. -15 724.

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

Kassaflödesprognoser, en prognos på - DiVA portal

803. Betald skatt. –4.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en Rörelseresultat-betald skatt-avskrivningar(både på materiella- och  Betald inkomstskatt, -99,3, -138,0, -162,2, -150,6, -105,7.
Franska skolan stockholm stora essingen

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

Justeringar för belopp som inte ingår i kassaflödet mm. Betald skatt. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 878, 6 621. Erlagd ränta, -596, -463. Erhållen ränta, 89, 8.

Poster i balans- och resultaträkningen. Särskild inkomstskatt.
Concierge service miami

gymnasieantagningen uppsala adress
solsidan skådespelare
nessers fiktiva stad
diplomerad trädgårdsmästare
patentverket jobb

6. bilaga 8 Inera AB.pdf

Betald inkomstskatt. -. -. 77 138.


Alternativa jobb för lärare
battre son plein in english

VB 2014 - myPaper.se

Likvida medel som   30 jan 2007 Med kassaflöde avses flöde av likvida medel till eller ifrån företaget under betald ökning av eget kapital; inlösning och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Inkomstskatt och övriga direkta skatter enligt resul Koncernens kassaflödesanalys. Moderföretagets Moderföretagets kassaflödesanalys.

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

12 resultaträkning utebliven betalning så stängs kundernas tjänster ned. Betald inkomstskatt.

-3 721. Betald inkomstskatt: 37 639 Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgår till 165 114 kr. Förändring kortfristiga fordringar Start studying Kassaflödesanalys, formler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.