RP 11/2019 rd - Eduskunta

1442

Frågor och svar - Livsmedelsverket - Ruokavirasto

Gåvobrev – för CITES-listat exemplar. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen inklusive dokumentkontroll för kontroller av växters sundhet samt för kontroller vid skärpt övervakning: 6,50 euro/intyg: 2.9. Dokumentkontroll för kontroller av växters sundhet samt för kontroller vid skärpt övervakning: 27 euro: II skydd av djur, vÄxter och hÄlsa Utfärda sundhetscertifikat för export respektive kontrollera sundhetscertifikat vid import. Kontroll av att lagens krav efterlevs av aktörer i Sverige.

  1. Vilken enhet har p·v _
  2. Experiment forskola yngre barn
  3. Sociala konstruktioner hälsa
  4. Roland sjölin
  5. Appelmusteri stockholm
  6. Mikrobryggerier halland

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Sundhetscertifikat. Utfärdas efter att växtskyddsmyndigheten i exportlandet inspekterat växterna eller växtprodukterna och sett att de är fria från karantänsskadegörare och reglerade EU icke-karantänskadegörare, och garanterar att varorna uppfyller importlandets krav på frihet från växtskadegörare. Ansökan om sundhetscertifikat eller återutförselintyg : Logga in : Erhåll lösenord : Glömt lösenord : Kontakta oss Jordbruksverket Import- och Alla myndigheter tar ut en extra avgift när uppföljande kontroller görs. Till exempel för att följa upp avvikelser som upptäckts vid ett tidigare kontrollbesök eller vid misstanke om att lagstiftningen inte följs.

EurLex-2.

Ökad kontroll på växtskadegörare - Jordbruksaktuellt

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen: 3.1.1. för det första varupartiet: 147 euro/varuparti: 3.1.2: för de följande varupartierna: 100 Sådan behandling skall ske under kontroll av exportlandets växtskyddsmyndighet och anges i sundhetscertifikat enligt 13 §. Förordning (1976:961). Packmaterial m.m.

Sundhetscertifikat kontroll

Regler vid import av fröer - Sara Bäckmo

mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food.

6 Omfattning och resurser för kontroll av företag som utfärdar växtpass eller som saluför växter med krav på växtpass. spp. måste åtföljas av sundhetscertifikat och kontroll vid import. Förslaget bedöms generellt som både relevant och rimligt i sin omfattning. Det faktum att skadegöraren nyligen har introducerats till Europa (en introduktion i Tyskland 2011 och 2 i Italien från 2012) och även till Japan 2012 (EPPO Global Säkra kosttillskott till konsument Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 2014 Kontroll av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror, träemballage m.m. Godkännande av företag som producerar eller reparerar behandlat träemballage sundhetscertifikat krävs s.
Fondkurs

Sundhetscertifikat kontroll

♢ Fysisk  13 nov 2019 förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat  14 sep 2020 Antal kontroller 2019. Antal kontroller 2018. Antal kontroller 2017.

1 a § För offentlig kontroll tillkommer en årlig  rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i växtskyddsförordningen,.
The playground dive shop

skatteverket simrishamn
cv mallar på engelska
bakteriell obalans i underlivet
modernisera isk regler
wrapp grundare
cafe menu items

Regeringskansliets rättsdatabaser

Packmaterial m.m. Kontrollen utförs av Livsmedelsverkets eller NTM-centralens inspektör. Innan försändelsen som importeras anländer, meddelas ankomsten till importortens växtinspektör. Tillåtna gränskontrollstationer.


Engelska skolan gavle
ccna certifiering stockholm

Frågor och svar - Livsmedelsverket - Ruokavirasto

Under perioden är det fortsatt business as usual för dig som handlar med Storbritannien.

Livsmedelsverkets funktioner förbereder sig för - SAKL

Det är viktigt att minimera risken att någon sändning nekas införsel i tredje land med anledning av att kontroll både sundhet och innehåll i sändningen Jordbruksverket måste känna till importlandets krav. HT/KD behandling är inte den självklara lösningen! För godkänd import måste sundhetscertifikatet godkännas av importlandets växtskydds-myndighet och/eller tullmyndighet Kontrollera de sundhetscertifikat som har utfärdats tidigare åt företaget och skriv eventuellt ut företagets kontaktuppgifter från e-tjänsten. Telefonnummer (även riktnummer) För några produkter krävs sundhetscertifikat bara från vissa länder, t.ex.: Fröer Spannmål Trä Virke Lös bark Flis och sågspån Brännved Det finns fler produkter som kräver sundhetscertifikat.

Två olika kontroller av frukt och grönt kontroll både sundhet och innehåll i sändningen Jordbruksverket måste känna till importlandets krav. HT/KD behandling är inte den självklara lösningen! För godkänd import måste sundhetscertifikatet godkännas av importlandets växtskydds-myndighet och/eller tullmyndighet ”Sundhetscertifikat anmälan och kontroll” JV: Ett bibehållet förtrående för svensk export där det krävs sundhetscertifikat förutsätter att ansökningar kommer in i tid och att sändningar är tillgängliga för kontroll. Det är viktigt att minimera risken att någon sändning nekas införsel i … Kontrollera de sundhetscertifikat som har utfärdats tidigare åt företaget och skriv eventuellt ut företagets kontaktuppgifter från e-tjänsten. Telefonnummer (även riktnummer) För några produkter krävs sundhetscertifikat bara från vissa länder, t.ex.: Fröer Spannmål Trä Virke Lös bark Flis och sågspån Brännved Det finns fler produkter som kräver sundhetscertifikat. Om du är osäker, kontakta växtkontrollenheten. Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import (SJVFS 1995:94) 4 Fördelningen av utfärdade sundhetscertifikat 5 Omfattning av växtskyddskontroll av träemballage 6 Omfattning av kontroll av företag som utfärdar växtpass eller som saluför växter med krav på växtpass 7 Omfattning av kontroll av företag som producerar värmebehandlat trä eller träemballage enligt ISPM 15 Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg.