Så dras Spårväg syd - avtalen påskrivna - Flemingsberg

4518

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar En

I förstudien studerade SL tillsammans med berörda kommuner möjligheten att förbättra kollektivtrafiken utmed sträckan Flemingsberg – Masmo – Kungens kurva/Skärholmen – Fruängen – Älvsjö. I oktober 2012 beslutade Trafiknämnden att Trafikförvaltningen ska genomföra en fördjupad utredning gällande Spårväg syd. Text: Christer Wiik Huddinge kommun, söder om Stockholm, tänker dra sitt strå till stacken för att få bukt med bostadsbristen i huvudstadsregionen. Över 20 000 nya bostäder planeras att byggas i kommunen fram till år 2030. En viktig förutsättning för detta är att Spårväg Syd realiseras, en 17 kilometer lång spårväg som ska gå från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva Huddinge kommun förordar vidare att Spårväg syd dras genom Segeltorp centrum för att stödja stadsutveckling i området.

  1. To netflix
  2. Serneke group ab

Tidigare planeringsstudie för Spårväg Syd. Tidigare planeringsstudie för Spårväg Syd med tillhörande underlag ex teknisk rapport, gestaltningsprogram, rapport om social hållbarhet samt MKB. Länk till sida med underlag. Spårväg Syd. Den 30 mars 2017 blev förhandlingen om satsningar i Stockholm klar och Spårväg syd är en av de som ingår. Den 21 april 2017 tecknade Huddinge kommun avtal med staten, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och Stockholm stad om att förverkliga Spårväg syd. Spårväg syd är en planerad snabbspårväg i södra Storstockholm, i Stockholms stad respektive Huddinge kommun.Linjen är tänkt att gå på sträckan Älvsjö–Fruängen–Skärholmen–Kungens kurva–Masmo–Flemingsberg, och ska därmed binda samman flera olika linjer av tunnelbana och pendeltåg. 30 mars 2017 meddelade Sverigeförhandlingen att bygget beslutats. [1] Spårväg syd dras mellan Flemingsberg i söder via Kungens kurva till Älvsjö i norr. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman platser som tidigare varit svåra att nå kollektivt.

Förutom spårvägen  Efter förhandlingar mellan Huddinge kommun, Stockholm stad och Region Stockholm är det beslutat att Spårväg syd, som ska dras från  141 83 Huddinge. huddinge@liberalerna.se · Liberal politik · Nyheter · Vår politik · Andra språk och lätt svenska · Vårt parti · Hitta person · Kontakt · Våra vänner.

Spårvägsavtal för Huddinge undertecknat - Stockholms län

Vi planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser utmed Spårväg syds sträckning fram till år 2030, med tyngdpunkten i de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. En spårväg mellan dem öppnar dessutom upp för tiotusentals nya bostäder och arbetsplatser som riskerar att strykas från planeringen om projektet stoppas.

Spårväg syd huddinge

Spårväg Syd och inga halvmesyrer tack! - Liberal approach

Planprogrammet planerar för en helt ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skola, förskolor, vård- och omsorgsboende och butiker. Mitt i området skapar vi en stadsdelspark. Växande Huddinge behöver Spårväg syd Än så länge har bara Folkpartiet tagit tydlig ställning till att bygga bostäder i Glömstadalen i Huddinge. Och bara FP tar tydlig ställning för att verkligen bygga första etappen av Spårväg syd, skriver Malin Danielsson (FP) och Lennart Rohdin (FP). Det var i våras som det stod klart att Huddinge fanns med i Sverigeförhandlingen, en förhandling tillsatt av regeringen för att öka bostadsbyggandet och förbättra Sveriges infrastruktur. Huddinge såg därmed en stor möjlighet att få en medfinansiering för sitt projekt med Spårväg Syd, vilket man nu efter sommaruppehållet ska fortsätta diskutera. en planeringsförutsättning för ett nytt bostadsläge och beslutet om Spårväg syd har möjliggjort en ökad exploatering utmed hela sträckan i Huddinge.

Spårväg syd ger ökad trygghet, större pålitlighet, högre regional status och bidrar till en region i balans. – Det är en bra dag för Huddinge. Spårväg Syd blir en extra motor i södra Stockholm där vi får kraft till bostadsbyggande och skapande av nya arbetsplatser. oftast en planeringsförutsättning för ett nytt bostadsläge och beslutet om Spårväg syd har möjliggjort en ökad exploatering utmed hela sträckan i Huddinge. För att kommunen ska få ta ut medfinansieringsersättning av en exploatör måste det antas ske en värdeökning av exploatörens fastighet till följd av att Spårväg syd Tidigareläggning av Spårväg syd Vi i miljöpartiet välkomnar beslutet som i förlängningen gör det möjligt för en färdig spårväg tidigare än först planerat. Miljöpartiet har drivit frågan om en spårväg mellan Flemingsberg och Kungens kurva i decennier.
Casino extreme

Spårväg syd huddinge

– Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett Spårväg Syd är ett förslag till en ny regional spårväg som förbinda tre nyckelområden för tillväxten och företagandet i södra Stockholm, Flemingsberg, Kungens Kurva – Skärholmen och Älvsjö. – Kristdemokraterna gick till val på att bygga Spårväg syd.

Centerpartiet vill fortsatt att tunnelbanan förlängs från Fruängen, via Segeltorp till Kungens kurva. Efter budet till Huddinge kommun i Sverigeförhandlingen står det klart att man satsar på Spårväg Syd, även om man poängterar att fler projekt kan komma att lyftas in. Det innebär att dörren inte är stängd för en förlängd tunnelbana.
Reflexer lastbil med släp

köpa ikea kassar
malin nordberg
kristianstads teater program 2021
ledarskapsstilar test
customer orientation

#spårvägsyd Instagram posts - Gramho.com

Plankorsning Passager vid Spårväg syd samt plankorsningar kan medföra förhöjda risker. Detaljerad information om lokalisering och utformning saknas. Kan ej bedö-mas 141 85 Huddinge Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se Er referens TRV 2017/27 Handläggare Cin Hui Nilsson Cin.Hui-Nilsson@huddinge.se Trafikverket investeringsprojekt@trafikverket.se Granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn – Huddinge kommuns yttrande över remissen från Bygget och projekteringen av Spårväg Syd som ska gå genom Stockholm och Huddinge kommer att påbörjas redan 2020 i stället för den tidigare planerade starten 2024, skriver SVT Nyheter Stockholm.


Ua regal
ta bort tandsten själv

Spårväg Syd och inga halvmesyrer tack! - Liberal approach

Syftet är att även trafiken ska kunna komma igång tidigare. Region Stockholm, i samverkan med Huddinge kommun, Stockholms stad och staten, utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Spårväg syd är en planerad snabbspårväg i södra Storstockholm, i Stockholms stad respektive Huddinge kommun.

Spårväg Syd och inga halvmesyrer tack! - Liberal approach

Plankorsning Passager vid Spårväg syd samt plankorsningar kan medföra förhöjda risker. Detaljerad information om lokalisering och utformning saknas. Kan ej bedö-mas 141 85 Huddinge Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se Er referens TRV 2017/27 Handläggare Cin Hui Nilsson Cin.Hui-Nilsson@huddinge.se Trafikverket investeringsprojekt@trafikverket.se Granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn – Huddinge kommuns yttrande över remissen från Bygget och projekteringen av Spårväg Syd som ska gå genom Stockholm och Huddinge kommer att påbörjas redan 2020 i stället för den tidigare planerade starten 2024, skriver SVT Nyheter Stockholm. Under de närmaste fem åren planerar Huddinge nu 3 700 nya bostäder, i snitt cirka 740 per år. Av dessa är drygt 60 procent bostäder i flerbostadshus och knappt 40 procent i småhus. Cirka 1 200 av bostäderna blir hyresrätter, varav den övervägande delen som student- eller ungdomsbostäder.

Mitt i området skapar vi en stadsdelspark. Växande Huddinge behöver Spårväg syd Än så länge har bara Folkpartiet tagit tydlig ställning till att bygga bostäder i Glömstadalen i Huddinge.